open

ቁልፍ ደንበኞቻችንአላማችን የደንበኛ እርካታ ለማግኘት ነው

 

 

 
ነዋሪዎች

ለማህበረሰቡ ወቅታዊና ተአማኒነት ያለውን መረጃ ይሰበስባል : ያደራጃል እንዲሁም ያሰራጫል

  
የአዲስ አበባ ከተማ ምክር ቤት

የካቢኔ አጀንዳዎች ከመሰብሰብ ጀምሮ እስከ ቅድሚያ መስጠትና መፍትሄ መፈለግ

   
መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች
<p〉ዝግጅቶችን ያደራጃል ፡ የፕሮቶኮል አገልግሎቶችን ያቀርባል እንዲሁም አጠቃላይ የማማከር አገልግሎቶችን ይሰጣል

 

 
እህት ከተሞች

በማህበራዊ, ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ዓላማዎች ላይ የተመሠረተ ውጭ አገር ከተማዎች ጋር ሽርክና ማቋቋም.

 
ኤምባሲዎች / የዲፕሎማቲክ ድርጅቶች

አዎንታዊ ለውጥ ለመገንባት አለም አቀፍ ስብሰባዎችንና አውደ ጥናቶች ያደራጃል

  
የፌዴራል መንግስት

የእቅድ ትግበራ ምዘናና ክትትል ማስፈጸም

  
የኃይማኖት ተቋማት

የእቅድ ትግበራ ያደራጃል ይመረምራል

   
ሚዲያ

ዋና ዋና የከተማዋ መልካም አስተዳደርና የልማት ለውጦችን በህትመትና የኤሌክትሮኒክ ሚዲያ በኩል ለህብረተሰቡ ማስተዋወቅ

  
ዳያስፖራ

በዳያስፖራ ጉዳዮች ላይ መረጃ ይሰበስባል ያዘጋጃል ይሰጣል

ከንቲባ (ኢንጂነር) ታከለ ኡማ 

የአዲስ አበባ አዲሱ ከንቲባ (ኢንጂነር) ታከለ ኡማ ሐምሌ 12 2010 ስራ ተረክበዋል

ታሪካችን!

Latest Blogs

በከተማዋ ወጣቶችና በጎ ፈቃደኞች የተቋቋመው ኮሚቴ ዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ ለሚገኙ የህብረተሰብ ክፍሎች የንጽህና እቃዎችን የማሰባሰብ ስራውን ዛሬ በይፋ ጀምሯል፡፡ Maart 20
በከተማዋ ወጣቶችና በጎ ፈቃደኞች የተቋቋመው ኮሚቴ ዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ ለሚገኙ የህብረተሰብ ክፍሎች የንጽህና እቃዎችን የማሰባሰብ ስራውን ዛሬ በይፋ ጀምሯል፡፡
37

 

 

በከተማዋ ወጣቶችና በጎ ፈቃደኞች የተቋቋመው ኮሚቴ ዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ ለሚገኙ የህብረተሰብ ክፍሎች የንጽህና እቃዎችን የማሰባሰብ ስራውን ዛሬ በይፋ ጀምሯል፡፡

      ህብረተሰቡም ከነገ ጀምሮ ወደ መስቀል አደባባይ በመምጣት ማንኛውንም የንጽህና እቃ መለገስ
      
ይችላሉ፡፡

      የከተማ አስተዳደሩ መግዛት ለማይችሉ ወገኖች ህብረተሰቡ አቅሙ በፈቀደው ልክ ድጋፍ በማድረግ የቫይረሱን ስርጭት እንግታ ሲል
      
ጥሪውን ያስተላልፋል፡፡

 

 

Read more...
አዲስ አበባ ውስጥ ለሚገኙ ጤና ጣቢያና ሆስፒታሎች 31 አዳዲስ አምቡላንሶች ተከፋፍለዋል፡፡ Maart 16
አዲስ አበባ ውስጥ ለሚገኙ ጤና ጣቢያና ሆስፒታሎች 31 አዳዲስ አምቡላንሶች ተከፋፍለዋል፡፡
41

 

25 አምቡላንሶች ለጤና ጣቢያዎች እና ስድስቱ ደግሞ ለሆስፒታሎች ተከፋፈለዋል፡፡

 የአዲስ አበባ ከተማ ጤና ቢሮ ኃላፊ / ዮሐንስ ጫላ እና የከንቲባ /ቤት ፕሬስ ሴክሬታሪ /ሪት ፌቨን ተሾመ የአምቡላንሶቹን ቁልፍ ለተወካዮች አስረክበዋል፡፡

Read more...


ስለ አዲስ አበባ  ፈጣን እውነታዎች